fredag 30 maj 2014

Digital Storytelling Tools for Educators

Börjar med att presentera digitalt berättande på liknande sätt som Alexander, men har ett par nya tankar som jag tänkte dela här. Digitala verktyg idag tillåter oss att lätt få kontakt, kommunicera och samarbeta med människor runt om hela jorden. Berättelser med dessa verktyg skapar en bro mellan att lära ut och att integrera teknologi i lärandesituationer i många utav skolans ämnen. Vidare presenteras ett antal förmågor som jag inte hittat i Alexanders bok

21st Century Skills
1. Kognitivt lärande — tillämpa digital kommunikation i situationer som är realistiska
2. Kreativitet och uppfinningsrikt tänkande — skapa upplevelser för andra som involverar flera sinnen
3. Higher Order Thinking Skills (HOTS) — lägga till personliga tankar och förståelse till den existerande informationen
4. Varaktig kunskap — genom att berätta om vad du vet för andra, fördjupar du din egen förståelse på området
5. Visuell literacy — använda bilder för att visa, inte berätta, historien
6. Teknisk literacy — bemästra hantverket att använda tekniska verktyg för att skapa kraftfull kommunikation, inte bara att använda verktygen, utan att mixa de olika medierna för att förstärka förståelsen
7. Media Literacy — tänka, läsa, skriva och designa effektiv information med olika media
8. Effektiv kommunikation — läsa och skriva information mellan raderna och bortom texten
9.Mångsidig begåvning och lärstilar — att inte bara ge eleverna möjligheten att använda den lärstil de är mest bekväma i, utan att också möjliggöra för dem att öva på att använda de andra lärstilarna effektivt
10. Teamwork och samarbete — att öka sina kunskaper genom att få möjligheter att samarbete i grupparbeten
11. Projektledningsmentalitet — Melvin Levin's utmaning till studenter för att öva på att göra en tidsplan för komplexa och involverade problem baserade på realistiska situationer
12. Upptäcka  sig själv — Melvin Levin's slutsats att när studenter skapar meningsfulla, engagerande arbeten, så upptäcker de att de själva är framgångsrika elever.

Sedan presenteras ett antal verktyg som lärare kan använda i sin undervisning. Kriteriet när de valdes var att de skulle vara gratis att använda. Vid det här laget börjar det märkas att guiden har ett antal år på nacken. Vad jag kan se är PhotoStory inte kapabelt med några operativsystem efter Windows XP, och varken Mixbook VoiceThread verkar inte vara gratis längre. Däremot fick jag lära mig en ny funktion i Google Maps, där man kan skapa egna kartor och lägga till punkter och på så sätt skapa en historia. Kan vara intressant till exempel när man tittar på vilka olika platser alla elever i klassen kommer ifrån, eller har besökt. Dessutom blev jag väldigt förtjust i Wordle och skapade två bilder utifrån RSS-flödet till min blogg, den översta igår och den understa idag. Tydliga framsteg i kursen syns!

Text
- Google Maps
- Wordle
Ljud
- Audacity
Bild
- PhotoStory
- Mixbook
- VoiceThread
Video
- Windows Movie Maker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar