lördag 31 maj 2014

Min remix - Djur på gården

Jag valde att remixa projektet som heter "Djur på gården" eftersom att jag tyckte att det var en bra idé till ett projekt. Jag valde att ha kvar funktionen att djuren låter när man klickar på dem, men istället för att de åker fram och tillbaka över scenen så la jag till en bondgård i bakgrunden för att förstärka miljön.För att detta skulle bli bra var jag tvungen att ta bort djurens konstanta rörelse Förutom ljudet och pratbubblan som är kvar sedan originalprojektet så blir djuren dessutom lite större under tiden de låter för att något annat ska hända istället för rörelsen. Jag la också till ett djurljud på ladan, så kan barnen diskutera vilket djur det är och hur det låter.

Jag tyckte det kändes svårt att ändra i någon annans projekt. Man vill ogärna trampa någon på tårna och ta bort funktioner som de hade en god tanke bakom. Jag försökte därför ha kvar så mycket av originalet som jag kunde, eller lägga in dess funktioner på annat sätt, djuren glider fortfarande men nu bara i början.
Däremot tror jag att det kan vara väldigt lärorikt att titta på andras projekt och remixa dem för att få nya idéer för hur man kan använda olika typer av block. En funktion som jag fick titta lite extra på i denna remixen var "när denna sprite klickas på" som jag inte hade noterat när jag byggde mitt eget projekt. Desamma gäller olika typer av rotationsstilar för att djuren ska röra sig åt rätt håll när de vänder vid kanten. Genom att remixa detta projekt fick jag större kunskaper om dessa block.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar