fredag 30 maj 2014

Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nyckelkompetenserna är 8 st kompetenser som EU tagit fram i en rekommendation till medlemsländerna. De menar att kompetenserna främjar dagens kunskapssamhälle, och gör samhället och dess invånare mer flexibla för snabba förändringar. Nyckelkompetenserna hänger ihop med varandra och fokuserar på "kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor."

Målet är att såväl unga som gamla ska bära med sig dessa nyckelkompetenser och möjliggöra till ett fortsatt lärande och utveckling av kunskaper genom livets alla skeden. Nyckelkompetenserna sammanfattar en del av de viktiga kunskaperna och färdigheterna som krävs för att lyckas på arbetsmarknaden, och för att vara en aktiv samhällsmedborgare.

De 8 nyckelkompetenserna är
- kommunikation på modersmålet
- kommunikation på främmande språk
- matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
- digital kompetens
- lära att lära
- social och medborgerlig kompetens.
- initiativförmåga och företagaranda
- kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer


Många utav de här kunskaperna kan enligt mig kopplas till att lära sig mer om hur datorer fungerar och att programmera. Programmering kan ge kunskaper om såväl matematiska begrepp (hur räknar man poäng i ett spel?) som digital kompetens och källkritik (vilket material på nätet får jag använda?). Dessutom får elever som jobbar med programmering öva på att själv strukturera och organisera sitt arbete för att uppnå bästa resultat (lära att lära och initiativförmåga och företagaranda). När de skapar i Scratch använder de sin kreativitet för att uttrycka olika känslor och erfarenheter de vill ge till konsumenten, de övar upp sin medvetenhet för kreativa uttryck (kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer)

Jag ser stora likheter mellan dessa 8 nyckelkompetenser och de "21st century skills" som det stod om i Learning with Scratch. Det handlar om att anpassa sig efter samhällets utveckling och vara medveten om att det krävs ett större samarbete över gränser mellan olika länder och kulturer för att nå så långt som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar