fredag 30 maj 2014

Scratchprogrammering på svenska

Scratchprogrammering på svenska
En webbsida som fokuserar på grunderna i Scratch. Jag vet inte om det är för att jag redan börjar känna igen mig i grunderna som jag uppfattar materialet som ganska tråkigt. Det känns åtminstone inte elevanpassad utan är i min mening bättre om en lärare vill få en snabb överblick av vad Scratch är. Fördelen med materialet är att allt är på svenska, vilket gör att även de som inte är så bekväma med engelskan kan ta del av materialet utan problem. Dessutom är det välorganiserat och lätt att få en överblick.

Något bra som jag tar med mig är att skapa en projektplan över de lite större projekten. Genom att ställa vissa typer av frågor får man redan innan man börjar bygga en uppfattning om vad det är för något man vill uppnå och hur man ska uppnå det. Dessutom tror jag chansen är större att koden blir strukturerad och lätt överskådlig. Frågorna varierar såklart utifrån vilken typ av projekt man skapar men jag tror dessa kan bilda en bra grund som projektmall.

- Vilka sprites vill jag använda? Vilka klädslar ska de ha? Ska de låta? Hur ska de röra sig?
- Ska spritsen interagera med varandra/bakgrunden?
- Vilka bakgrunder vill jag använda? Ska de ha någon musik kopplad till sig?

- Hur sker växlingen mellan olika nivåer i spel? Vad ska ge poäng?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar