fredag 30 maj 2014

Sir Ken Robinson och RSA Animate

How schools kill creativity?
Många inspirerande tankar. Utbildning är något som alla bryr sig om, och har åsikter om. Alla har en åsikt om hur skolan ska vara på bästa sätt, och många är helt övertygade att de minsann har rätt. Sanningen är nog faktiskt att ingen av oss vet! VI har ingen aning om hur samhället kommer att se ut om 5 år, men vi utbildar barn som  går i pension om 60 år? 

Vad vi vet är att barn har massa kapacitet, och den måste vi vara rädd om. Alla föds med en talang för någonting. Utmaningen är att hitta den talangen och att hålla fast vid den. Skolan måste bli bättre på att stötta barnen i att utveckla dessa talanger, istället för att förtrycka dem. Hur många av oss har inte fått höra saker som "Satsa inte på musik, du kommer aldrig att bli artist?" "Gör inte det, det får du aldrig ett jobb" inom verkar vara ett mantra som vi matar våra barn med redan från att de är små. Vad vi egentligen säger till våra barn är att det är bara akademisk kunskap som räknas. Samtidigt är inte längre en universitetsutbildning en garanti för ett bra jobb, eftersom det finns för många med höga utbildningar.

Vi måste börja satsa mer på att hjälpa barnen uppfylla sina drömmar, och låta dem som har en talang och ett extra stort intresse för de kreativa och estetiska ämnena satsa på dessa. Alla föds med en kreativ förmåga, men dagens skolsystem tar död på den genom att säga att det bara finns ett svar, och allt annat är misstag. Det finns inte plats för alternativa lösningar och andra tankar i många utav dagens skolsystem. Vi utbildar barn ur deras kreativa förmåga, och stöper alla i samma form.

Vi måste börja ranka kreativitet och estetiska ämnen högre än vad vi gör idag. Matte och språk är jätteviktigt, men vad är det som säger att musik, bild, drama och dans inte är det? Vi har alla kroppar och många barn dansar hela tiden! Skolan idag utbildar nästan uteslutande från midjan och upp, med speciellt fokus på ena sidan av huvudet!


"We have to rethink the fundamental processes of which we are educating our children"
Utbilda hela barnet så att det blir redo för framtiden!

RSA Animate - Changing Education Paradigms

Alla världens länder omformar utbildningssystem av 2 anledningar, ekonomiska och kulturella. Den stora ekonomiska frågan är "Hur utbildar vi våra barn för att de ska klara sig i framtidens ekonomi när vi inte ens vet hur den ser ut i slutet på nästa vecka?" Kulturellt handlar det om att barnen får med sig en kulturell identitet, samtidigt som de blir en del av globaliseringen.  "How do we square that circle?"

Vi försöker förutspå framtiden genom att lära av dåtiden, vilket inte fungerar på grund av de stora skillnaderna i samhället. Dagens utbildningssystem skapades under den industriella revolutionen, när en utbildning var en garanti för ett jobb. Det är det inte längre! Ett av problemen vi har med dagens utbildningssystem är att det hänger så starkt ihop med akademisk kunskap, och har delat upp människor i två grupper, där de akademiskt kunniga är smarta, och de praktiskt lagda ses som osmarta. Detta leder till att många smarta människor inte ser sitt värde.

Ett annat problem vi har är att vi lever i den mest stimulerande perioden i mänsklighetens historia. Överallt omkring oss finns det flöden med information som roar oss och som håller oss uppdaterade. Men många klassrum har helt stängt ute dessa källor, genom att säga att de distraherar arbetet som ska ske där. Detta leder till uttråkade och understimulerade barn som inte klarar av att sitta still när den enda källan av information i klassrummet är läraren. För att få barnen att lyssna så medicinerar vi dem med starka mediciner för att de ska sitta still. De kreativa och estetiska ämnena är de som får betala priset för all denna medicinering. Vi söver barnen, istället för att väcka den kreativitet och potential som de har i sig.

Skolan idag har stora likheter med en fabrikslinje. Den är ofta uppdelat i olika byggnader/korridorer efter ämnesområde. Stora ringklockor talar om när det är rast, och när den tar slut. Barnen delas in i stora grupper baserat på deras ålder, som om tillverkningsdatum var det viktigaste. Fler och fler standardiserade prov testar elevernas kunskaper.
Vi måste ändra skolans utformning för att bättre anpassa oss till den tid vi lever i idag. Vi måste inse att vi alla är bra på olika saker, på olika tider, i olika stora grupper, och ibland ensamma. Vi måste gå tvärt emot standardisering, mot att främja kreativitet och kollaborativt lärande.
"Creativity is the process of having original ideas that have value" 
Det är dags att vi öppnar upp ögonen för hur vi utbildar våra barn. Vi kan inte ha ett utbildningssystem som anklagar elever för att fuska när de samarbetar. Speciellt inte när det är samarbete och kollaborativt lärande som driver vårt samhälle framåt och efterfrågas i många av jobben på dagens arbetsmarknad.

Hittade två till videos som jag tyckte hade relevanta idéer och tankar!
Jämför hur olika sätt att se på tid påverkar hur vi lever våra liv, om vi fokuserar på det som varit, det som är eller det som kommer. När vi föds fokuserar vi alla på nuet, det viktigaste för oss är att njuta av modersmjölken och att undvika smärta. Skolan förändrar vårt fokus till att koncentrera oss mer på det som varit eller det som kommer lite beroende på vilken kultur vi växer upp i.

Barn idag spelar tvspel ensamma i tusentals timmar och de får ingen eller mycket liten erfarenhet av att umgås med andra människor i vanliga livet. De saknar en välutvecklad social kompetens. TV-spelsvärlden är en värld som de själva skapar och det är spännande. När de här barnen kommer till skolan tvingas de in i ett system där de inte kan kontrollera någonting, utan de förväntas att de ska vara passiva och ta till sig den information som förmedlas till dem. Det blir en stor omställning för många, och de kommer aldrig riktigt känna att de passar in i ett analogt klassrum eftersom de har blivit beroende av att ha kontroll. Dessa barn har helt enkelt ett annat sätt att se på tid än vad skolan som institution har, och därför kommer de inte heller vara mottagliga för skolans budskap.

Alla beroenden vare sig det är tv-spel, mat eller alkohol handlar om njutning i nuet, utan att se de långvariga konsekvenserna. Alla budskap skolan och samhället skickar ut för att hjälpa dessa människor är anpassade efter de som fokuserar på framtiden. Problemet är att de som fokuserar på nuet inte påverkas av dessa meddelanden, eftersom de inte förändrar den situation de är i just nu. De räcker alltså inte för dem att veta att det inte är bra för dem i det långa loppet, och därför kommer dessa budskap inte heller att påverka deras beteende.
"We are underestimating the power of technology in rewiring young peoples brains."
RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us
Hur många av oss är det inte som använder belöning och bestraffning för att motivera antingen oss själva eller någon i vår närhet. "Om du inte städar dit rum så får du inte spela mer tv-spel". Vi lever i tron om att det beteende vi belönar får vi mer av, och det som vi bestraffar får vi mindre av. Detta gäller såväl inom privatlivet som inom stora företag. De sämsta ignoreras medan de bästa får stora belöningar, ofta i form av högre lön.

Studier visar att det funkar på detta sätt när det gäller mekaniska färdigheter, men när det krävs mer än grundläggande kognitiv förmåga för att lösa en uppgift presterar de med högst belöning sämst. Klippet fokuserar mycket på pengar men jag tror att det finns många tankar som vi kan bära med oss in i klassrummen och använda på eleverna för att få dem motiverade.
De finns 3 faktorer som leder till bättre prestation, möjligheten att styra oss själva, drivkraften att vilja bli bättre på någonting/lära sig mer inom ett specifikt område och att ha ett syfte med det man gör, som till exempel att tillföra någonting till vårat samhälle. Varför skulle annars människor spendera massvis med timmar på att utveckla till exempel Wikipedia, när de inte får någonting för det?


Kanske är det dags att vi ser till dessa faktorer istället för att hota med bestraffningar när vi vill att någon ska få något gjort?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar