tisdag 9 juni 2015

Fördjupningsuppgift klar

Har suttit och slitit mitt hår ett bra tag nu, men äntligen känns det som om jag är klar!

Fördjupningsuppgiften är inlämnad och jag har vänt upp och ner och ut och in på såväl läroplanen som kurslitteraturen i processen. Det är inte helt enkelt att planera för en åldersgrupp man aldrig undervisat i. Trots detta tror jag att jag är relativt nöjd med utkomsten! Eleverna kommer att få testa på att arbeta såväl i grupp som i par med att skapa berättelser med Storybird.

Känns så otroligt skönt att äntligen vara klar med en kurs som släpat otroligt länge!

måndag 8 juni 2015

Planering för förskoleklassen - Fördjupningsarbete i Storybird

Planeringen går vidare och tankarna snurrar runt. Inte lätt att planera för en ålder som jag aldrig undervisat i. Men någonstans där ligger också utmaningen, för när jag är färdigutbildad kommer jag vara behörig, och då känns det bra att ha lite extra erfarenhet av att ha försökt planera något.

Såväl lektionsplaneringar som lärarhandledning är skriven nu och hela arbetet börjar ta form. Det är mycket att tänka på när eleverna inte säkert kan varken läsa eller skriva! Och vad är det som bedöms när det inte finns några kunskapskrav?

Har totalt skapat 3 arbetsexempel nu. Ett som läraren skapat för att visa eleverna vid uppstarten hur en bok kan se ut (1), ett som ska visa ett möjligt resultat av en bok skapad i stor grupp med läraren som sekreterare (2) och ett som två elever kan ha skapat själva (3).

1. Toms äventyr
2. Pojkens present
3. Kalle jgr tt månstr

söndag 7 juni 2015

Mitt fördjupningsarbete - Storybird

Ett år senare är jag åter igång med kursen.. Inläsningsrapporten till Alexanders bok är inlämnad efter några dagars intensivt arbete och nu återstår endast fördjupningsuppgiften

Fördjupningsarbetet kommer att handla om det digitala verktyget Storybird som jag fått upp ögonen för via kurskamraters bloggar. När jag loggade in på sidan för någon dag sen insåg jag att mitt arbetsexempel var skapat redan för ett år sen. Se där, vissa saker faller i glömska!

Dagen har spenderats med näsan i läroplanen och de övergripande dragen för planeringen börjar ta form åtminstone i mitt huvud. Jag planerar för ett arbete med elever i förskoleklass, där de ska få skapa historier tillsammans genom upptäckarskrivning. Upptäckarskrivning innebär att eleverna skriver ner de ljud i orden som de hör, vilket gör att texten för en vuxen läsare kan te sig smått obegriplig. Eleverna däremot brukar vara otroligt stolta över att de skrivit något själva, och deras lust att lära är stor.

I läroplanens två första kapitel finns mycket som kan kopplas till arbetet, och jag jobbar vidare med vad och hur som huvudfrågor. Speciellt introduktionen till arbetet är något jag klurar på just nu, eftersom min erfarenhet av att arbeta i förskoleklassen ännu är obefintlig. Hoppas på en snilleblixt, och förlitar mig på att hitta inspiration från skolbloggar på nätet än så länge!