söndag 7 juni 2015

Mitt fördjupningsarbete - Storybird

Ett år senare är jag åter igång med kursen.. Inläsningsrapporten till Alexanders bok är inlämnad efter några dagars intensivt arbete och nu återstår endast fördjupningsuppgiften

Fördjupningsarbetet kommer att handla om det digitala verktyget Storybird som jag fått upp ögonen för via kurskamraters bloggar. När jag loggade in på sidan för någon dag sen insåg jag att mitt arbetsexempel var skapat redan för ett år sen. Se där, vissa saker faller i glömska!

Dagen har spenderats med näsan i läroplanen och de övergripande dragen för planeringen börjar ta form åtminstone i mitt huvud. Jag planerar för ett arbete med elever i förskoleklass, där de ska få skapa historier tillsammans genom upptäckarskrivning. Upptäckarskrivning innebär att eleverna skriver ner de ljud i orden som de hör, vilket gör att texten för en vuxen läsare kan te sig smått obegriplig. Eleverna däremot brukar vara otroligt stolta över att de skrivit något själva, och deras lust att lära är stor.

I läroplanens två första kapitel finns mycket som kan kopplas till arbetet, och jag jobbar vidare med vad och hur som huvudfrågor. Speciellt introduktionen till arbetet är något jag klurar på just nu, eftersom min erfarenhet av att arbeta i förskoleklassen ännu är obefintlig. Hoppas på en snilleblixt, och förlitar mig på att hitta inspiration från skolbloggar på nätet än så länge!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar