måndag 8 juni 2015

Planering för förskoleklassen - Fördjupningsarbete i Storybird

Planeringen går vidare och tankarna snurrar runt. Inte lätt att planera för en ålder som jag aldrig undervisat i. Men någonstans där ligger också utmaningen, för när jag är färdigutbildad kommer jag vara behörig, och då känns det bra att ha lite extra erfarenhet av att ha försökt planera något.

Såväl lektionsplaneringar som lärarhandledning är skriven nu och hela arbetet börjar ta form. Det är mycket att tänka på när eleverna inte säkert kan varken läsa eller skriva! Och vad är det som bedöms när det inte finns några kunskapskrav?

Har totalt skapat 3 arbetsexempel nu. Ett som läraren skapat för att visa eleverna vid uppstarten hur en bok kan se ut (1), ett som ska visa ett möjligt resultat av en bok skapad i stor grupp med läraren som sekreterare (2) och ett som två elever kan ha skapat själva (3).

1. Toms äventyr
2. Pojkens present
3. Kalle jgr tt månstr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar